SPOLUPRÁCE ZTS BOHEMIA s.r.o. , výrobce WAY INDUSTRY a.s.Krupina a Stavební fakultou ČVUT

Dne 7.11.2008 společnost ZTS BOHEMIA s.r.o., Chrášťany pod záštitou výrobce smykem řízených nakladačů Locust, WAY INDUSTRY a.s. Krupina slavnostně předali v dole Josef smykem řízený nakladač LOCUST 853 T v provedení pro práci v podzemí. Podzemní výukové středisko Josef (UEF Josef) je nové pracoviště Stavební fakulty ČVUT, které bylo otevřeno v červnu 2007. UEF Josef slouží zejména k výuce studentů ČVUT s možností využití i pro jiné vysoké školy.
Další významnou náplň jeho činnosti tvoří výzkumná činnost a spolupráce s podnikatelskou sférou. Svým zaměřením je UEF Josef jedinečné nejen v rámci České republiky, ale i v Evropě. Projekt střediska je inspirován obdobnými podzemními pracovišti v USA i Evropě. Slavnostního předání se zůčastnili zástupci společnosti ZTS BOHEMIA s.r.o., WAY INDUSTRY a..s a zástupce podzemního výukového střediska Prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc.